Magyarorszag elsö
tudományos oldala Boa constrictorokrol
Ideális fejlődési ütem egy boa számára?2012-04-20

Nemrégiben egy amerikai fórumon többször felmerült a kérdés: "milyen a megfelelő növekedési üteme egy boának?" A választ most megosztjuk hazai olvasóinkkal is...

Ha röviden szeretnénk válaszolni, azt mondhatjuk: ha a tartási körülmények és a táplálás megfelelőek, akkor a boa fejlődésével nem lehet baj.

Ha részletesebb és pontosabb választ szeretnénk kapni erre a kérdésre, mindenekelőtt szükséges, hogy tisztázzunk két alapfogalmat.
"Fejlődés" alatt test és a szervek arányos méretbeli változását értjük.
Ezzel szemben a "növekedés" nem feltétlen jelent arányos változásokat (pl.: A túltáplált boa aránytalanul kicsi, úgynevezett "tű" feje).
Mivel a cél az, hogy hosszú életű, egészséges, jól szaporodó kígyókat tartsunk fogságban, egyértelmű, hogy a "fejlődésre" helyezzük a hangsúlyt és nem a "növekedésre".

A boák fejlődési ütemét számos külső környezeti tényező befolyásolja. Naiv, elnagyolt dolog lenne ezt a kérdést csupán a felvett táplálék mennyiségére és gyakoriságára leszűkíteni. Ebből kifolyólag a táplálás mellett számos külső tényezőt is számításba kell venni, amikor a kígyók méretbeli gyarapodásáról beszélünk.
Lássuk tehát a főbb, nem táplálkozással kapcsolatos, külső tényezőket, amelyek szerepet játszanak a kígyók méretének gyarapodásában.

1. Diverzitás
A Boa constrictor egy olyan faj, amely extrém nagy változatosságot mutat külső megjelenésében. A különböző alfajok és lokalitások kifejlett mérete 110 cm és akár 300 cm között változhat. A nagyobb végleges méretet elérő formák általában gyorsabban is nőnek a kisebbeknél, ez azonban nem törvényszerű. A tumbesi boák (Boa c. longicauda) például kifejezetten lassan növő alfajnak számítanak, ezzel szemben a legtöbb Boa c. imperator jóval gyorsabban eléri kifejlett méretét, még ha az kisebb is a Boa c. longicauda-énál.

2. Külső hőmérséklet
Mint az összes hüllőnél, a boáknál is a hőmérséklet alapvetően befolyásolja az élettani folyamatok intenzitását és így hosszú távon a fejlődésüket is. Terráriumi körülmények között a hőmérséklet viszonylag állandó, optimálisnak mondható, ezért minden adott az intenzív fejlődéshez. Ezzel szemben, a természetben jóval nagyobbak a hőmérsékleti ingadozások, a fejlődés pedig- sok más tényező mellett -ezért is visszafogottabb lesz.

3. Domesztikáció
Sokan nem gondolnak rá, de azáltal hogy több generáción keresztül "fogságban tartunk" kígyókat, meg is változtatjuk őket. Tesszük mindezt anélkül, hogy bármi drasztikusat cselekednénk, illetve anélkül, hogy ennek szembeötlőbb jelei volnának. A "fogságban tartás" itt azért van idézőjelben, mert ez a természeteshez képest egy egészen megváltozott környezeti nyomást jelent a kígyókra nézve.
Mit jelent ez? Mivel fogságban általánosságban az a jellemző, hogy idealizáltak a körülmények (bőségesebb táplálék, optimális környezet), minden adott hozzá, hogy a kígyók maximálisan kihasználják növekedési potenciáljukat.
Ez különösképpen feltűnő a sok generáció óta fogságban szaporított terráriumi boák esetében, melyek akár 2 éven belül képesek ivaréretté válni, illetve gyorsan képesek kifejlett testméretüket elérni. Ugyanez elképzelhetetlen egy F1 generációs boánál (első fogságban született nemzedék).

4. Környezet
A rendelkezésre álló élettér szintén befolyásolja a méreteket. Régóta megfigyelt tény, hogy a kevésbé tágas terráriumokban tartott kígyók "kevésbé nőnek nagyra", mint a tágas élettérrel rendelkező társaik. Végső soron, valószínűleg az sem véletlen, hogy a legnagyobb, rekordhosszúságú példányok szinte mindig a vadbefogottak közül kerülnek ki és nem a fogságban tartottak közül.

5. A példány, mint individum
Fogságban tartott kígyóknál már régóta megfigyelt, hogy gyakran még az azonos alomból származó testvér állatok között is jelentős méretbeli különbségek alakulhatnak ki a későbbi évek során, noha nyilvánvaló, hogy ezek az állatok genetikailag egymáshoz közel állnak, hiszen testvérek. Épp ezért jogos a kérdés: amikor fejlődési ütemről beszélünk, szabad-e általánosítani vagy inkább minden példányt önállóan kell kezelni?

A fentiek figyelembevételével belátható, hogy nem igazán lehet általánosítani és számokban kifejezni, hogy mi az a fejlődési ütem, ami "megfelelő", mert egész egyszerűen túl sok tényező befolyásolhatja azt. Őszintén hiszem, hogy nem létezik olyan univerzális, számokban kifejezhető növekedési ütem, amely minden példányra nézve megfelelő lenne. Egy dolog azonban biztos: ha az adott példányt megfelelően tartjuk és tápláljuk fogságban, nem kell aggódunk fejlődési üteme miatt, függetlenül attól, hogy az gyorsnak vagy épp lassúnak tűnik.


Botond Ádám

Mailküldés:
Keresés a
weboldalon:
elado

Tudnivalók eladásra kínált állatainkról !

bővebben..

Hírek