Magyarorszag elsö
tudományos oldala Boa constrictorokrol
A taxonómia alapjai és gyenge pontjai I.2009-08-12

Minthogy a Boa constrictor alfajaival és lokalitásaival foglalkozunk, a taxonómia, mint tudomány gyakran kerül elő ezen formák rendszerezésénél. Ebben a cikkünkben igyekszünk tisztázni néhány alapfogalmat.

Anélkül, hogy elvesznénk ennek a folyamatosan változó tudománynak az útvesztőiben és belemennénk a mélységébe, szükséges némi alaptudás, hogy megértsük és rendszerezni tudjuk a természetben előforduló fajokat, alfajokat, formákat. Ez a cikk hasznos lehet nem csak a Boa constrictor kedvelőinek, de bárkinek, aki állatokkal foglalkozik. Ebben az első részben bemutatjuk az alapfogalmakat és értelmezéseiket, majd egy későbbi írásunkban kritikai szempontból is megvizsgáljuk a taxonómia rendszerének bizonyos részeit.

A taxonómia egy analitikus szemléletű, hierarchikus szerkezetű tudomány, melynek fő célja, hogy segítse a faj alatti (alfajok, változatok, stb.) és faj feletti (nem, nemzetség, család, rend, osztály, törzs, ország, stb.) rendszerek és ezek egymással alkotott kapcsolatának a megértését. Alapegysége a taxon, mely egy olyan fogalom, amely körülírható, de meg nem határozható.
A mi szempontunkból, főleg a faj, illetve a faj alatti kategóriák a fontosak, hiszen tulajdonképpen ezeket kell tudnunk megkülönböztetni nap, mint nap.
Mint írtuk, a taxonómia fő célja, hogy az előforduló élőlényeket bizonyos csoportokba foglalja és ezáltal kezelhetővé, tanulmányozhatóvá, felfoghatóvá tegye számunkra. Ehhez nyilvánvalóan különböző kategóriákat kell létrehozni, amikbe ezek után az adott képviselőt "bele kell passzírozni".
Lássunk tehát néhányat a taxonómia alapdefiníciói közül:

Faj: Számos fajfogalmat megkülönböztetünk (morfológiai-, izolációs-, ökológiai-, filogenetikus, genetikai faj,stb.), melyeket most nem fejtenénk ki, mivel egyrészt felesleges, másrészt mindegyik kritizálható egy adott szempontból, de talán a legelfogadottabb definíció, hogy egy fajba azon egyedek tartoznak, melyek egymással termékeny utódokat képesek létrehozni, külső- és belső tulajdonságaikban többnyire hasonlítanak, más fajoktól pedig reproduktív izolációval elválasztottak (nem képesek más fajokkal szaporodva termékeny utódokat létrehozni). A fajokra kettős nevezéktannal hivatkozunk; így például Boa constrictor vagy Python reticulatus.

Alfaj: Faj alatti kategória. A fajon belül azon populációkat tekintjük alfajnak, melyek öröklődő tulajdonságaikban eltérnek más alfajok tulajdonságaitól, illetve amelyek földrajzni elterjedése eltér más alfajokétól. Ebből a meghatározásból mindjárt kitűnik, hogy a természetben nem beszélhetünk olyan esetről, hogy kettő vagy több alfaj egy azon helyen előfordulna. Megnevezése úgy történik, hogy a fajnév után tüntetjük fel az alfaj nevét; például Boa constrictor imperator, Python molurus bivittatus.
Fontos különbség a fajhoz képest, hogy a különböző alfajok létrehozhatnak egymással termékeny utódokat, noha ez csak mesterséges körülmények között történhet meg, a természetben soha!
Léteznek fajok, amelyeknek nem különböztetünk meg alfajait, ugyanakkor vannak fajok, amelyek számos alfajjal rendelkeznek. Amennyiben egy faj több alfajjal rendelkezik, az elsőként leírt alfajt nominatív alfajnak vagy törzsalaknak nevezzük. Ez a jelölésben úgy mutatkozik meg, hogy az alfaj neve a faj névvel azonos lesz (pl.: Python molurus molurus vagy Boa constrictor constrictor).

Változat: Szintén faj alatti kategória. Az emberi beavatkozás által mesterséges körülmények között létrehozott forma, amelyek rendszerint normális körülmények között nem fordulhatnának elő a természetben. Terrarisztikai szempontból a fogságban lévő szín- és mintaváltozatok zöme ide sorolandó, így például az albino, piebald, calico, reverse striped, stb.

Lokalitás: Tulajdonképpen az élőlénynek vagy őseinek a származási helyét jelenti. Számunkra az egyik legfontosabb információ az adott állat rendszerezésénél. Lokalitásként gyakran egy országot tűntetnek fel, minthogy további információ a begyűjtés helyéről nem áll rendelkezésre. Egy országban azonban egy fajnak akár egy, de akár számos alfaja is előfordulhat, ezért a származási ország ismerete nem minden esetben határozza meg az alfajt!


Az imperator alfaj (a képen egy hondurasi példány látható) egyike azon keveseknek, melynek érvényessége nem kérdőjelezhető meg.

Mailküldés:
Keresés a
weboldalon:
elado

Tudnivalók eladásra kínált állatainkról !

bővebben..

Hírek