Magyarorszag elsö
tudományos oldala Boa constrictorokrol
A taxonómia alapjai és gyengepontjai II.2009-10-02

Korábbi cikkünkben betekintést nyertünk a taxonómia alapjaiba és megismerkedtünk a legfontosabb fogalmakkal. Jelen cikkünk célja, hogy megnézzük az érem másik oldalát is és szót ejtsünk a taxonómia hiányosságairól, sebezhetőségéről.

Mint korábban szó volt róla a taxonómia egy olyan rendszer, mely arra hivatott, hogy az élőlények rendszerezhetők legyenek bizonyos szempontok szerint (rokonság, tulajdonságok, stb). A rendszert csoportok (pl.: faj) alkotják. Az egyes csoportokba hasonló tulajdonságú elemek kerülnek (pl.: Python regius, Eunectes murinus), így épül fel a rendszer.
Nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a taxonómia legfőbb célja, hogy beskatulyázza a világon előforduló élőlényeket bizonyos kritériumok szerint. Ironikusan pont ez a törekvése az, ami a korlátoltságát okozza, és ami miatt mindig is tökéletlenségre hivatott. Az alábbiakban megvizsgálunk néhány alapfogalmat és megpróbálunk rávilágítani hiányosságaikra.

Faj: A taxonómia alapkategóriája. Az elmúlt mintegy 350 évben számos tudós próbálta leírni, tökéletesíteni, egyértelművé tenni, mit is értünk "faj" alatt. Megoldás mindmáig nem született, így nem létezik egységes fajfogalom. Az élőlények ugyanis nem ismerik a taxonómusok által felállított szabályokat, nem tartják ezeket szem előtt kialakulásukkor és szaporodásukkor, így gyakran nem hagyják magukat beskatulyázni. Minthogy már a "faj" nevű alapkategória definíciója sem teljesen egyértelmű, nem meglepő, hogy a faj alatti kategóriák (pl.: alfaj) meghatározása további problémákkal és körülményességgel jár.

Alfaj: Az alfaj, mint egység- a fajhoz képest legalábbis -meglehetősen jól definiált fogalom (lásd korábbi cikkünket; A taxonómia alapjai és gyengepontjai I.). Ugyanakkor problémát okoz annak megállapítása, hogy melyen formákat kell önálló alfajként tekintenünk és melyeket nem. Mi több, néha az is gondot okoz, hogy egy adott földrajzilag elszigetelt formát alfajként kell-e kezelnünk vagy faji rangra kell emelnünk (például Boa c. nebulosa VS. Boa nebulosa). Abban szintén nem egyeznek a taxonómusok véleményei, hogy mely külső jegyek jelentenek nyilvánvaló alfaji különbségeket és melyek nem.
Külön fejtörést okoz a taxonómusoknak az olyan populációk kezelése, amelyik esetleg több már leírt alfaj külső jegyeit mutatják. Egyesek szerint ezeket a formákat új alfajként kellene leírni, mások "átmeneti formaként" kezelik őket. Gyakran nevezik őket helytelenül "átfedő" vagy "természetesen kereszteződő" formáknak is. Valójában azonban oda lyukadunk vissza, ahonnan elindultunk. Ezek az állatok gyakran túl komplex rendszereket alkotnak ahhoz, hogy ilyen korlátok közé szorítsuk őket, mint "faj" vagy "alfaj".

A taxonómia jó alapul szolgálhat az állatok rendszerezéséhez és egymással alkotott rokoni vagy hasonlósági viszonyuk megértéséhez. Azonban mindig szem előtt kell tartanunk a taxonómia korlátait, hiányosságait, melyekkel nehezíti egyes populációk kezelését.


Botond Ádám

Mailküldés:
Keresés a
weboldalon:
elado

Tudnivalók eladásra kínált állatainkról !

bővebben..

Hírek