Magyarorszag elsö
tudományos oldala Boa constrictorokrol
Jelentős kutatási eredmények a Boa constrictorok evolúciójáról2010-08-11

A cseh Charles Egyetem Zoológiai Osztályának néhány munkatársa jelentős felfedezéseket tett a Boa constrictorok evolúciójáról, rendszertanáról, mely alapvetően átalakíthatja korábban alkotott elképzeléseinket...

A három cseh kutató, Ivana Hynková, Zuzana Starostová és Daniel Frynta a mitochondriális DNS citokróm-b génjének eltéréseit vizsgálta meg 115 példány Boa constrictorban, melyek összesen 6 alfajból, a legkülönbözőbb elterjedési területekről származtak. A vizsgálatok során 67 haplotípust, valamint két határozottan elkülönült csoportot, kládot fedeztek fel: az egyiket Közép-Amerikából, beleértve Dél-Amerikában az Andok észak-nyugati részét, a másikat pedig Dél-Amerika többi területéről. Az e két klád közötti eltérés nagyjából megfelel a kolumbiai Andok-hegység felemelkedésének idejével, vagyis a két klád különbözőségének legfőbb oka az Andok hőfödte csúcsainak elszigetelő hatása lehetett. Arra is fény derült, hogy ezeknek a kládoknak a jelenlegi földrajzi elhelyezkedése viszonylag friss esemény.
A dél-amerikai kládban mindössze egy jól elkönült haplotípust figyeltek meg, az argentin boájét (Boa c. occidentalis). A kutatók javsolják az argentín boának önálló faji rangra emelését, csakúgy mint ahogy javasolják a közép-amerikai "imperator csoport" és a dél-amerikai "constrictor csoport" önálló faji rangra emelését.
A taxonómiai változásokat a tudományos szervezetek hivatalosan egyelőre nem fogadták el, de ezek a kutatások jelentősen átformálnák az alfajokról és legfőképp azok kapcsolatáról alkotott korábbi képünket. A tanulmány egyik legfőbb problematikáját az a tény jelenti, hogy a kutatáshoz használt összes példány fogságból származott. Ha akár csak egy példány is pontatlanul volt származásilag beazonosítva, vagy esetleg nem volt tiszta vérvonalú bármelyik felmenője az a kutatások végeredményét döntően befolyásolhatja. Ezért a hitelesség biztosításáért feltétlen szükséges lenne, hogy a tanulmány élőhelyen megvizsgált állatok mintáiból készüljön. A tanulmány továbbá nem foglalkozik a Boa constrictor ortonii alfajával, valamint az nebulosa és orophias alfajokkal. Bár utóbbi kettő faji rangra emelését már javasolta korábban Henderson és Powel, e két taxon vizsgálata elkerülhetetlen lenne tisztázásukban.

Az állatrendszertanban használt klasszikus taxonómia főleg a szemmel látható külső jegyek alapján próbál rendszert felállítani. Ezzel szemben, a jelenkori kutatások (mitochrondriális DNS felhasználásával) egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az egyes taxonok közötti rokoni kapcsolatoknak, a származásnak, mely nem feltétlenül van összefüggésben a hasonló küllemmel.

Bár jelen tanulmány korántsem nevezhető tökéletesnek, sem véglegesnek, egy fontos kezdő lépés lehet, hogy a faj egyes formái közötti rokoni kapcsolatokat megértsük.

Forrás:
Hynková Ivana , Zuzana Starostová und Daniel Frynta. 2009. Mitochondrial DNA Variation Reveals Recent Evolutionary History of Main Boa constrictor Clades. ZOOLOGICAL SCIENCE 26: 623–631.

Mailküldés:
Keresés a
weboldalon:
elado

Tudnivalók eladásra kínált állatainkról !

bővebben..

Hírek